0908 205 205

Výroba a montáž oceľových konštrukcií, strojov a zariadení